LR IZM Pateicības raksts skolas direktorei

Latvijas skolu i-tehnoloģiju ekspozīcijas pasākumā  2010.gada 28.oktobrī
skolas direktore Ilze Šmate  saņēma Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par radošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu, vietējās sabiedrības iesaistīšanu un Latvijas kultūras popularizēšanu eTwinning projektā. Arī pagājušajā mācību gadā direktore saņēma LR IZM Pateicības rakstu par aktīvu darbu eTwinning projektos.
Fotogrāfijas par šī gada LatSTE pasākumu skatīt šeit:  LatSTE 2010 Auce