eTwinning

 eTwinning ir starptautiska Eiropas skolu sadarbības programma, kas tiek īstenota, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT).
Izmantojot IKT, skolēni veido prezentācijas par sevi, skolu, valsti, dabu utt. Drošā interneta vidē skolēniem ir iespēja iepazīt vienam otru.
______________________________________________

Mūsu skola apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu 2010. gada oktobrī

picture
Šis unikālais sertifikāts nozīmē, ka skolotāju, skolēnu un skolu darbs ir novērtēts augstākajā Eiropas līmenī. Šie skolotāji un viņu projekti kļūst par piemēriem citiem ar to, ko ir iespējams sasniegt eTwinning darbību ietvaros.
Skatīt šeit: eTwinning sertifikāts
 _____________________________________________

 Francijas veidotā filma par mums un eTwinning
Pavasarī pie mums skolā viesojās Pascal Fancea no Francijas, kurš uzņēma filmu par eTwinning - kā notiek darbošanās šajā projektā, kā tiek iesaistīti bērni, kā izmanto informācijas komunikāciju tehnoloģijas. Projektā piedalās trīs skolas no Eiropas - Latvijas, Francijas un Lielbritānijas. Filma veidota, lai parādītu, kas ir eTwinning, lai popularizētu šo ideju citiem interesentiem. Šī ir pirmā filma Eiropā par eTwinning.
Filmu var apskatīt šeit eTwinning

 _______________________________________________________________________
 Sērmūkšu pamatskolas skolēni piedalās eTwinning salidojumā
2010.gada 28. un 29. jūnijā Vestienas pagastā pie Kāla ezera notika projektā eTwinning iesaistīto skolotāju un skolēnu salidojums. Salidojums notika otro gadu, pulcējot 22 skolu pārstāvjus.
Pagājušajā gadā salidojuma tēma bija vēsture, šogad – dabaszinātnes. Tāpēc salidojums notika pie Kāla ezera, kur atrodas viens no dabas liegumiem. Netālu ir arī skolotāja un botāniķa Jāņa Ilstera atdusas vieta - 1883. gadā viņš izveidoja pirmo mācību grāmatu botānikā latviešu valodā.
No mūsu skolas bija visvairāk skolēnu skaita ziņā pārstāvētā komanda – deviņi skolēni. Lelde Annija Grīnberga, Diāna Kolotiļina, Līga Vējkrīgere, Dana Kolotilina un Rolands Sekste bija uzvarējuši eTwinning kalendāra zīmējumu konkursā un kā vienu no balvām saņēma tiesības piedalīties salidojumā. Savukārt pārējie četri bija nopelnījuši čakli strādājot dažādos eTwinning projektos – Žanna Felkere, Toms Juhno, Karīna Karnāte, Agnese Austra Grīnberga. Diemžēl pēdējā brīdī dažādu iemeslu dēļ Karīna un Agnese nevarēja piedalīties, tāpēc mūsu pulkam piebiedrojās Emīls Roberts Grīnbergs, kas arī ir čakli strādājis projektā. 5. un 6.klases skolēni bija visčaklākie eTwinning projekta dalībnieki visa mācību gada laikā.
Šogad dalībnieki strādāja piecās ar ķīmiju, fiziku un bioloģiju saistītās darbnīcās, kuras vadīja IZM Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika" pārstāve, Mag.phys. Loreta Juškaite, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētājs, Daugavpils Universitātes rektors, profesors, Dr.biol. Arvīds Barševskis, LU docents Jāzeps Logins un citi.
Skolēniem bija iespēja iepazīt kukaiņus un augus Kāla ezera apkārtnē, ūdens dzīvniekus, veikt dažādus eksperimentus divās ķīmijas un uguns drošības darbnīcās, darboties ar dažādiem sensoriem, piedalīties izglītojošā un interesantā nakts stafetē, skatīties nakts tauriņu „diskotēku” – vērot taureņus uz speciāli izvietota un apgaismota auduma. Brīvajā laikā bērni varēja peldēt, doties ezerā ar katamarāniem, spēlēt sporta spēles u.c.
Šogad eTwinning svin piecu gadu jubileju. Par godu šai jubilejai bija izcepts kliņģeris no „burtiem”– ETWINNING 5 GADI.
Arī skolotāji salidojuma ietvaros strādāja darbnīcā, diskutēja par eTwinning portālā pieejamo rīku izmantošanu projektu īstenošanā. Noslēgumā skolotāji kopā ar skolēniem izstrādāja idejas projektiem, kurus varētu īstenot jau nākamajā mācību gadā.
Visi dalībnieki saņēma eTwinning sertifikātu, skaistas un noderīgas dāvanas – somu, dvieli, lakatiņu, pildspalvu, zīmuli un balonu ar eTwinning logo.
Paldies visiem darbnīcu vadītājiem un lieliskajām salidojuma organizatorēm – Latvijas nacionālā atbalsta dienesta vadītājai Gunai Stahovskai un ekspertei pedagoģijas jautājumos Ingūnai Lipskai.
Jāpiebilst, ka eTwinning ir Eiropas Komisijas Life Long Learning programmas apakšprogramma, kas tika izveidota 2004. gadā ar mērķi organizēt sadarbību starp Eiropas skolām, kopīgi realizējot projektus mācību procesa ietvaros ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijas palīdzību. Nozīmīgs akcents tiek likts uz savstarpējās komunikācijas pilnveidošanu, tādējādi papildus motivējot bērnus apgūt svešvalodas.

Kopā ar bērniem salidojumā piedalījās Ilze Šmate, Sērmūkšu pamatskolas direktore, eTwinning projekta koordinatore skolā un eTwinning vēstniece Latvijā

eTwinning aktivitātes 2008-2010 
 
  Par dažiem mūsu eTwinning projektiem:
  No 1.-3.martam Sērmūkšu pamatskolā viesojās filmēšanas grupa no Francijas, kas uzņēma pirmo filmu par eTwinning Eiropā.
  Latvijas, Francijas un Skotijas skolas izveidoja kopīgu projektu You've eaten well? Let's sing now! Mēs mācījāmies dziedāt Francijas un Skotijas dziesmas. Bērni gatavo arī ēdienus - zupu no Skotijas, kartupeļu sacepumu no Francijas un Debess mannā jeb uzpūteni no Latvijas.
  Filmā tiek stāstīts, kas ir eTwinning, kā veidot sadarbības projektus, kādas iespējas tiek piedāvātas skolotājiem un skolēniem, izmantojot IKT. Filma būs interesanta arī vecākiem, jo viņi varēs redzēt, kā darbojas bērni šajā projektā. Tā domāta arī skolotājiem un skolēniem, kuri vēl nav iesaistījušies eTwinning, lai viņus iedrošinātu un ieinteresētu piedalīties.
  Šāda filma Eiropā tiek veidota pirmo reizi. Mēs esam ļoti priecīgi, ka varam piedalīties filmas tapšanā.
  Filmēšana notiek pateicoties Latvijas Nacionālajam atbalsta dienestam.
  Piedalīšanās eTwining projektos ir lieliska iespēja apgūtās zināšanas un prasmes izmantot reālajā dzīvē.

  Dziedam franču un skotu dziesmu

  Gatavojam Francijas un Skotijas ēdienu

   Fotografējam skolas apkārtni


   Video konference (Flash Meeting) ar Francijas un Skotijas skolām martā
   9.martā kopā ar Skotijas un Francijas bērniem piedalījāmies videokonferencē Flash Meeting – stāstījām par sevi, dziedājām un ēdām tiešraidē.
   Tā mēs izskatījāmies uz baltā ekrāna Skotijas skolā


   LR IZM Pateicības raksts skolas direktorei
   Latvijas skolu i-tehnoloģiju ekspozīcijas pasākumā  2010.gada 28.oktobrī
   skolas direktore Ilze Šmate  saņēma Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par radošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu, vietējās sabiedrības iesaistīšanu un Latvijas kultūras popularizēšanu eTwinning projektā. Arī pagājušajā mācību gadā direktore saņēma LR IZM Pateicības rakstu par aktīvu darbu eTwinning projektos.
   Fotogrāfijas par šī gada LatSTE pasākumu skatīt šeit:  LatSTE 2010 Auce
    Francijas veidotā filma par mums un eTwinning
   Pavasarī pie mums skolā viesojās Pascal Fancea no Francijas, kurš uzņēma filmu par eTwinning - kā notiek darbošanās šajā projektā, kā tiek iesaistīti bērni, kā izmanto informācijas komunikāciju tehnoloģijas. Projektā piedalās trīs skolas no Eiropas - Latvijas, Francijas un Lielbritānijas. Filma veidota, lai parādītu, kas ir eTwinning, lai popularizētu šo ideju citiem interesentiem. Šī ir pirmā filma Eiropā par eTwinning.
   Filmu var apskatīt šeit eTwinning

   Mūsu skolas bērnu darbi rotā eTwinning 5.dzimšanas dienai veltīto kalendāru 2010.gadam