Uzmanību!!!


No 2011.gada augusta  informācija šajā blogā netiek papildināta.

Turpinājums www.sermuksi.id.lv
Tā kā arī tur 2014.gada jūlijā tika izdzēsts viss, 2014.gada augustā sākam visu atkal no jauna tajā pašā adresē www.sermuksi.id.lv 
___________________________

Amatas novada skolu Matemātikas diena 

Sērmūkšu pamatskolā 27.janvārī 

2011.gada 27. janvārī notika Amatas novada vispārizglītojošo mācību iestāžu

matemātikas diena. Piedalījās 5.-9. klašu komandas, kurās katrā bija pieci dalībnieki - no katras klases viens izglītojamais. Skolēni risināja dažādas grūtības pakāpes teksta uzdevumus. Pēc tam piedalījās dažādās sacensībās - seno mērvienību atpazīšanā, terminu skaidrojumu konkursā, ģeometrisko figūru konstruēšanā un krustvārdu mīklu risināšanā. Pēc prāta vingrinājumiem notika arī fiziskās aktivitātes skolas sporta zālē. Bērni varēja piedalīties  jautrās tematiskajās stafetēs.
Sērmūkšu skola izsaka pateicību par piedalīšanos Amatas pamatskolai, Drabešu internātpamatskolai, Nītaures vidusskolai un Zaubes pamatskolai.


COMENIUS projekta skolu pirmā tikšanās Francijā

LR IZM Pateicības raksts skolas direktorei

Latvijas skolu i-tehnoloģiju ekspozīcijas pasākumā  2010.gada 28.oktobrī
skolas direktore Ilze Šmate  saņēma Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par radošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu, vietējās sabiedrības iesaistīšanu un Latvijas kultūras popularizēšanu eTwinning projektā. Arī pagājušajā mācību gadā direktore saņēma LR IZM Pateicības rakstu par aktīvu darbu eTwinning projektos.
Fotogrāfijas par šī gada LatSTE pasākumu skatīt šeit:  LatSTE 2010 Auce

Francijas veidotā filma par mums un eTwinning

Pavasarī pie mums skolā viesojās Pascal Fancea no Francijas, kurš uzņēma filmu par eTwinning - kā notiek darbošanās šajā projektā, kā tiek iesaistīti bērni, kā izmanto informācijas komunikāciju tehnoloģijas. Projektā piedalās trīs skolas no Eiropas - Latvijas, Francijas un Lielbritānijas. Filma veidota, lai parādītu, kas ir eTwinning, lai popularizētu šo ideju citiem interesentiem. Šī ir pirmā filma Eiropā par eTwinning.
Filmu var apskatīt šeit eTwinning

Skolotāji 1.septembrī

2010./2011.m.g.
No kreisās - Arnis Lasmanis, Marina Kļučivska, Daiga Leite, Roberts Nagainis, Ilze Cīrule, Ilze Šmate, Ruta Kazerovska, Lolita Rugāja, Ingrīda Batņa, Daiga Šveide. Fotografēšanās brīdī klāt nebija Inita Švalbe, Ieva Kazijeva, Āŗija Kalniņa un Mārtiņš Žēpers

Skola apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu

2010. gada oktobrīpicture

Šis unikālais sertifikāts nozīmē, ka skolotāju, skolēnu un skolu darbs ir novērtēts augstākajā Eiropas līmenī. Šie skolotāji un viņu projekti kļūst par piemēriem citiem ar to, ko ir iespējams sasniegt eTwinning darbību ietvaros. Skatīt šeit: eTwinning sertifikāts