Uzmanību!!!


No 2011.gada augusta  informācija šajā blogā netiek papildināta.

Turpinājums www.sermuksi.id.lv
Tā kā arī tur 2014.gada jūlijā tika izdzēsts viss, 2014.gada augustā sākam visu atkal no jauna tajā pašā adresē www.sermuksi.id.lv 
___________________________

Amatas novada skolu Matemātikas diena 

Sērmūkšu pamatskolā 27.janvārī 

2011.gada 27. janvārī notika Amatas novada vispārizglītojošo mācību iestāžu

matemātikas diena. Piedalījās 5.-9. klašu komandas, kurās katrā bija pieci dalībnieki - no katras klases viens izglītojamais. Skolēni risināja dažādas grūtības pakāpes teksta uzdevumus. Pēc tam piedalījās dažādās sacensībās - seno mērvienību atpazīšanā, terminu skaidrojumu konkursā, ģeometrisko figūru konstruēšanā un krustvārdu mīklu risināšanā. Pēc prāta vingrinājumiem notika arī fiziskās aktivitātes skolas sporta zālē. Bērni varēja piedalīties  jautrās tematiskajās stafetēs.
Sērmūkšu skola izsaka pateicību par piedalīšanos Amatas pamatskolai, Drabešu internātpamatskolai, Nītaures vidusskolai un Zaubes pamatskolai.


COMENIUS projekta skolu pirmā tikšanās Francijā