Francijas veidotā filma par mums un eTwinning

Pavasarī pie mums skolā viesojās Pascal Fancea no Francijas, kurš uzņēma filmu par eTwinning - kā notiek darbošanās šajā projektā, kā tiek iesaistīti bērni, kā izmanto informācijas komunikāciju tehnoloģijas. Projektā piedalās trīs skolas no Eiropas - Latvijas, Francijas un Lielbritānijas. Filma veidota, lai parādītu, kas ir eTwinning, lai popularizētu šo ideju citiem interesentiem. Šī ir pirmā filma Eiropā par eTwinning.
Filmu var apskatīt šeit eTwinning