Ziņas

LR IZM Pateicības raksts skolas direktorei
Latvijas skolu i-tehnoloģiju ekspozīcijas pasākumā  2010.gada 28.oktobrī
skolas direktore Ilze Šmate  saņēma Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par radošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu, vietējās sabiedrības iesaistīšanu un Latvijas kultūras popularizēšanu eTwinning projektā. Arī pagājušajā mācību gadā direktore saņēma LR IZM Pateicības rakstu par aktīvu darbu eTwinning projektos.
Fotogrāfijas par šī gada LatSTE pasākumu skatīt šeit:  LatSTE 2010 Auce
 Francijas veidotā filma par mums un eTwinning
Pavasarī pie mums skolā viesojās Pascal Fancea no Francijas, kurš uzņēma filmu par eTwinning - kā notiek darbošanās šajā projektā, kā tiek iesaistīti bērni, kā izmanto informācijas komunikāciju tehnoloģijas. Projektā piedalās trīs skolas no Eiropas - Latvijas, Francijas un Lielbritānijas. Filma veidota, lai parādītu, kas ir eTwinning, lai popularizētu šo ideju citiem interesentiem. Šī ir pirmā filma Eiropā par eTwinning.
Filmu var apskatīt šeit eTwinning

  Nordplus Jauniešu izglītības programma 

Nordplus Jauniešu programma darbojas Baltijas un Ziemeļvalstīs. Tā atbalsta dažādas aktivitātes: skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, jaunu projektu attīstību, skolotāju apmaiņu starp skolām un citus projektu veidus, kuru ietvaros uzlabojas izglītības kvalitāte un attīstās starpkultūru dialogs.
Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.

2010.gada 1.martā sadarbībā ar  Īslandes, Dānijas, Igaunijas skolām Nordplus programmā tika iesniegts projekts "Veselīgs dzīvesveids" un Nordplus programmas ietvaros iegūts finansējums skolēnu un skolotāju mobilitātei.
Projekta viens no mērķiem ir uzsvērt  veselīga dzīvesveida nozīmi. Skolotāji un skolēni no četrām valstīm sadarbosies, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un mācītu skolēniem sekot tam ikdienas dzīvē. Mēs vēlamies dalīties pieredzē ar idejām katrā partnerskolā. Skolēnu laba fiziskā un garīgā veselība atkarīga no daudziem faktoriem, piemēram, tīras vides, emocionālās labsajūtas, fiziskajām aktivitātēm.Ir svarīgi palīdzēt skolēniem apzināties problēmas, kas saistītas ar neveselīga uztura lietošanu, vides piesārņojuma ietekmi, augu audzēšanu, pārtikas pārstrādi, apdraudētām augu un dzīvnieku sugām  u.c.
Otrs projekta mērķis ir panākt, lai skolēni saprastu, kā tas var ietekmēt veselību un ko darīt, lai pēc iespējas vairāk saudzētu vidi un savu veselību.Trešais mērķis ir veicināt skolēnu radošo izpausmi, izmantojot dažādas aktivitātes. 

Tā ilgums ir viens gads.
No 22. līdz 25.septembrim skolā viesojās skolēni un skolotāji no Dānijas, kuri kopā ar mūsu skolas bērniem piedalījās dažādās aktivitātēs par veselīgu dzīves veidu, iepazīs Latviju, tās dabu, kultūru un cilvēkus.
Savukārt, mūsu skolas skolēni un skolotāji projekta ietvaros  viesosies Īslandē 2011.gada maija sākumā.

 3.-6.klases tautas deju kolektīvs X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

No 6.līdz 11.jūlijam 3.-6.klases deju kolektīvs kopā ar deju kolektīva vadītāju Ievu Kazijevu piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Sērmūkšu pamatskolas skolēni piedalās eTwinning salidojumā

28. un 29. jūnijā Vestienas pagastā pie Kāla ezera notika projektā eTwinning iesaistīto skolotāju un skolēnu salidojums. Salidojums notika otro gadu, pulcējot 22 skolu pārstāvjus.
Pagājušajā gadā salidojuma tēma bija vēsture, šogad – dabaszinātnes. Tāpēc salidojums notika pie Kāla ezera, kur atrodas viens no dabas liegumiem. Netālu ir arī skolotāja un botāniķa Jāņa Ilstera atdusas vieta - 1883. gadā viņš izveidoja pirmo mācību grāmatu botānikā latviešu valodā.
No mūsu skolas bija visvairāk skolēnu skaita ziņā pārstāvētā komanda – deviņi skolēni. Lelde Annija Grīnberga, Diāna Kolotiļina, Līga Vējkrīgere, Dana Kolotilina un Rolands Sekste bija uzvarējuši eTwinning kalendāra zīmējumu konkursā un kā vienu no balvām saņēma tiesības piedalīties salidojumā. Savukārt pārējie četri bija nopelnījuši čakli strādājot dažādos eTwinning projektos – Žanna Felkere, Toms Juhno, Karīna Karnāte, Agnese Austra Grīnberga. Diemžēl pēdējā brīdī dažādu iemeslu dēļ Karīna un Agnese nevarēja piedalīties, tāpēc mūsu pulkam piebiedrojās Emīls Roberts Grīnbergs, kas arī ir čakli strādājis projektā. 5. un 6.klases skolēni bija visčaklākie eTwinning projekta dalībnieki visa mācību gada laikā.
Šogad dalībnieki strādāja piecās ar ķīmiju, fiziku un bioloģiju saistītās darbnīcās, kuras vadīja IZM Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika" pārstāve, Mag.phys. Loreta Juškaite, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētājs, Daugavpils Universitātes rektors, profesors, Dr.biol. Arvīds Barševskis, LU docents Jāzeps Logins un citi.
Skolēniem bija iespēja iepazīt kukaiņus un augus Kāla ezera apkārtnē, ūdens dzīvniekus, veikt dažādus eksperimentus divās ķīmijas un uguns drošības darbnīcās, darboties ar dažādiem sensoriem, piedalīties izglītojošā un interesantā nakts stafetē, skatīties nakts tauriņu „diskotēku” – vērot taureņus uz speciāli izvietota un apgaismota auduma. Brīvajā laikā bērni varēja peldēt, doties ezerā ar katamarāniem, spēlēt sporta spēles u.c.
Šogad eTwinning svin piecu gadu jubileju. Par godu šai jubilejai bija izcepts kliņģeris no „burtiem”– ETWINNING 5 GADI.
Arī skolotāji salidojuma ietvaros strādāja darbnīcā, diskutēja par eTwinning portālā pieejamo rīku izmantošanu projektu īstenošanā. Noslēgumā skolotāji kopā ar skolēniem izstrādāja idejas projektiem, kurus varētu īstenot jau nākamajā mācību gadā.
Visi dalībnieki saņēma eTwinning sertifikātu, skaistas un noderīgas dāvanas – somu, dvieli, lakatiņu, pildspalvu, zīmuli un balonu ar eTwinning logo.
Paldies visiem darbnīcu vadītājiem un lieliskajām salidojuma organizatorēm – Latvijas nacionālā atbalsta dienesta vadītājai Gunai Stahovskai un ekspertei pedagoģijas jautājumos Ingūnai Lipskai.
Jāpiebilst, ka eTwinning ir Eiropas Komisijas Life Long Learning programmas apakšprogramma, kas tika izveidota 2004. gadā ar mērķi organizēt sadarbību starp Eiropas skolām, kopīgi realizējot projektus mācību procesa ietvaros ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijas palīdzību. Nozīmīgs akcents tiek likts uz savstarpējās komunikācijas pilnveidošanu, tādējādi papildus motivējot bērnus apgūt svešvalodas.

Kopā ar bērniem salidojumā piedalījās Ilze Šmate, Sērmūkšu pamatskolas direktore, eTwinning projekta koordinatore skolā un eTwinning vēstniece Latvijā