Comenius

Comenius projekts atbalstīts

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk tekstā - VIAA) ir atbalstījusi mūsu skolas iesniegto pieteikumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātei "Comenius skolu daudzpusējās partnerības".  Kopumā VIAA tika iesniegti 182 skolu partnerības projekti, no kuriem atbalstīti 58 pieteikumi. Projekta nosaukums ir "Our Planet in our Hands"  un tas notiek divus mācību gadus kopā ar skolām no Francijas, Polijas, Turcijas un Rumānijas. 

Vairāk projekta aktivitātēm skatīt šeit: Our Planet In Our Hands