Nordplus

 

 

Nordplus Jauniešu izglītības programma 

Nordplus Jauniešu programma darbojas Baltijas un Ziemeļvalstīs. Tā atbalsta dažādas aktivitātes: skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, jaunu projektu attīstību, skolotāju apmaiņu starp skolām un citus projektu veidus, kuru ietvaros uzlabojas izglītības kvalitāte un attīstās starpkultūru dialogs.
Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.

2010.gada 1.martā sadarbībā ar  Īslandes, Dānijas, Igaunijas skolām Nordplus programmā tika iesniegts projekts "Veselīgs dzīvesveids" un Nordplus programmas ietvaros iegūts finansējums skolēnu un skolotāju mobilitātei.
Projekta viens no mērķiem ir uzsvērt  veselīga dzīvesveida nozīmi. Skolotāji un skolēni nočetrām valstīm sadarbosies, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un mācītu skolēniem sekot tam ikdienas dzīvē. Mēs vēlamies dalīties pieredzē ar idejām katrā partnerskolā. Skolēnu laba fiziskā un garīgā veselība atkarīga no daudziem faktoriem, piemēram, tīras vides, emocionālās labsajūtas, fiziskajām aktivitātēm.Ir svarīgi palīdzēt skolēniem apzināties problēmas, kas saistītas ar neveselīga uztura lietošanu, vides piesārņojuma ietekmi, augu audzēšanu, pārtikas pārstrādi, apdraudētām augu un dzīvnieku sugām  u.c.
Otrs projekta mērķis ir panākt, lai skolēni saprastu, kā tas var ietekmēt veselību un ko darīt, lai pēc iespējas vairāk saudzētu vidi un savu veselību.Trešais mērķis ir veicināt skolēnu radošo izpausmi, izmantojot dažādas aktivitātes. 

Tā ilgums ir viens gads.
No 22. līdz 25.septembrim skolā viesosies skolēni un skolotāji no Dānijas, kuri kopā ar mūsu skolas bērniem piedalīsies dažādās aktivitātēs par veselīgu dzīves veidu, iepazīs Latviju, tās dabu, kultūru un cilvēkus.

Savukārt, mūsu skolas skolēni un skolotāji projekta ietvaros  viesosies Īslandē 2011.gada maija sākumā.