Foto galerija

2010./2011.m.g.
Skolotāji 1.septembrī
No kreisās - Arnis Lasmanis, Marina Kļučivska, Daiga Leite, Roberts Nagainis, Ilze Cīrule, Ilze Šmate, Ruta Kazerovska, Lolita Rugāja, Ingrīda Batņa, Daiga Šveide. Fotografēšanās brīdī klāt nebija Inita Švalbe, Ieva Kazijeva, Āŗija Kalniņa un Mārtiņš Žēpers

____________________________________
Skolas mācību gada noslēgums 31.05.2010.

Par čaklu darbu ZAAO projektā Diāna un Sendija saņem dāvanu
Dziesmu konkurss "Cīrulītis"
Amatas novada skolu konkursa "Zelta talanti" 3.vietas ieguvējas Agnese un Diāna
Čakls darbs mācībās
1.klases skolēni kopā ar audzinātāju un vecākiem stāda saulespuķes
Mūsu skolas absolvente Maija Medne stāsta par dabu
Pateicības par čaklu darbu eTwinning projektā 
Absolventu un vecāku dāvana skolai