Skolotāji 1.septembrī

2010./2011.m.g.
No kreisās - Arnis Lasmanis, Marina Kļučivska, Daiga Leite, Roberts Nagainis, Ilze Cīrule, Ilze Šmate, Ruta Kazerovska, Lolita Rugāja, Ingrīda Batņa, Daiga Šveide. Fotografēšanās brīdī klāt nebija Inita Švalbe, Ieva Kazijeva, Āŗija Kalniņa un Mārtiņš Žēpers